Privacy beleid

Lifestyle Coach Marissa, gevestigd aan Kievitstraat 13 2953 EE te Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marissa de Groot

www.lifestylecoachmarissa.nl

info@lifestylecoachmarissa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lifestyle Coach Marissa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mail, whatsapp, telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Lifestyle Coach Marissa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa, buikomtrek)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lifestyle Coach Marissa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verzending van meerdere e-mails na het downloaden van een e-book
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Lifestyle Coach Marissa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lifestyle Coach Marissa maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewichtsconsulente aan huis) tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Lifestyle Coach Marissa bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lifestyle Coach Marissa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifestyle Coach Marissa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifestylecoachmarissa.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lifestyle Coach Marissa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifestylecoachmarissa.nl

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via onze website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Deze privacyverklaring kan door Lifestyle Coach Marissa worden aangepast als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywetgeving. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik je instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

 • Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 23-04-2020